Házirend

Házirend

A Gym Class szolgáltatásait igénybe vevők automatikusan elfogadják, és értelmezik a házirend szabályait!

A Házirend célja, hogy meghatározza a Fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek.
Továbbá előírja a Fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Gym class területe csak rendeltetésének megfelelően használható.
A Gym Class használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Gym Class jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Gym Class recepcióján elérhető és áttekinthető.
A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A sportterületere, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

Üzemeltető a Gym Class sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.
Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Házirendben foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, törülköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

A Gym Class sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Gym Class szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

FITNESZ TEREM
14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben.
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
Az egyes eszközök használata során törülköző használata kötelező.
Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.

ÖLTÖZŐ, SZAUNA ELŐTÉR ÉS SZAUNA
Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.
A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, értéktárgyaikat a recepció mellett található értékmegőrzőben helyezzék el.
A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos.
A szaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe venni.
A szaunát megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet igénybe venni.
A szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
A szauna padokra papucsban tilos fellépni.
Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

A Gym Class területén TILOS:

  • a dohányzás és az alkohol fogyasztása
  • az olyan tevékenység, amely a Gym Class szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba
    ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
  • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
  • a Gym Class egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel
    való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai s
    eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele.

Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.

A Gym Class területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:
játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.
egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet)
reklám-, hírdetési-, propaganda-, szóróanyag

Amennyiben a Gym Class területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

A zavartalan működés érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Gym Class egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Gym Class üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A talált tárgyakat minden vendég a Gym Class recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához a komplexum területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

A Gym Class területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők: (baleset esetén) 104
Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó: (bármely esetben) 112

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A Gym Class üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Jó edzést kíván a Gym Class vezetősége!